nguyễn công hoan

  1. W

    Một đứa con đã khôn ngoan

    Một đứa con đã khôn ngoan Nguyễn Công Hoan MỘT ĐỨA CON ĐÃ KHÔN NGOAN Và những tác phẩm mới phát hiện của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan viết cho trẻ em GIỚI THIỆU Từ thuở văn xuôi viết bằng chữ quốc ngữ còn chập chững đi những bước đầu tiên, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã xuất hiện. Sự có mặt của...
  2. W

    Đống rác cũ

    Đống rác cũ Nguyễn Công Hoan TẬP MỘT §1. Một ngôi nhà của một người Ngôi nhà này bè bè, thô thô như một anh chàng to ngang mà lùn. Đó là tại khi xây dựng, không có kiểu vẽ trước? Hay tại toán thợ nề quê mùa nào đó, muốn khoe là tay cừ mỹ thuật? Họ đem nhồi nhét, trộn hổ lốn vào trong tác phẩm...
Top