Lớp 1 – Ngày 170 – Môn học: Reading (A.M. Giraffes)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading (A.M. Giraffes), ngày học thứ 170 của lớp 1 (Grade 1).