Chương trình mẫu giáo lớp 5 tuổi bao gồm các môn học: Activities, Numbers, Phonics, Reading, Writing Bible.

Tải tài liệu lớp 5 tuổi (K5) miễn phí: Tải về

Video bài giảng K5 theo ngày học: