Chương trình tiểu học lớp 3 (Grade 3 – G3), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, History, Language, Reading, Science/Health, Seatwork, Spelling, Writing Bible.

Tải tài liệu lớp 3 (G3) miễn phí: Tải về

Video bài giảng lớp 3 theo ngày học với video mới nhất (2023):

Video bài giảng lớp 3 theo ngày học với video cũ (2019):