Chương trình tiểu học lớp 1 (Grade 1 – G1), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Classroom Routines, Phonics, Reading, Seatwork, Spelling, Writing Bible.

Tải tài liệu lớp 1 (G1) miễn phí: Tải về

Video bài giảng lớp 1 theo ngày học: