K5 – Ngày 170 – Môn học: Numbers

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Numbers, ngày học thứ 170 của lớp mẫu giáo 5 tuổi.