THPT Mỹ Tho

 1. Góc Học Tập

  Tham gia thảo luận, học tập và ôn luyện về các môn học THPT; Tải về các tài liệu tham khảo, đề thi, đề cương môn học...
  1. Ngữ văn

   Học tập và ôn tập môn học Ngữ văn. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Ngữ văn.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Ngoại ngữ

   Học tập và ôn tập môn học tiếng Anh. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Lịch sử

   Học tập và ôn tập môn học Lịch sử. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Lịch sử.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. Địa lí

   Học tập và ôn tập môn học Địa lí. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Địa lí.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. Toán

   Học tập và ôn tập môn học Toán. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Toán.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. Sinh học

   Học tập và ôn tập môn học Sinh học. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Sinh học.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  7. Vật lí

   Học tập và ôn tập môn học Vật lí. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Vật lí.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  8. Hóa học

   Học tập và ôn tập môn học Hóa học. Cung cấp các tài liệu, bài giảng trực tuyến, đề thi tham khảo môn Hóa học.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 2. Phòng Đọc Sách

  Thư viện đọc sách trực tuyến miễn phí với nhiều thể loại sách khác nhau.
  1. Sách Văn học

   Gồm các đầu sách về nghiên cứu văn học, tác phẩm văn học, văn học dân gian...
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   162
   RSS
  2. Sách Văn hóa – xã hội

   Các đầu sách về văn hóa – nghệ thuật, triết học – mỹ học – logic học, tâm lý, lịch sử, các loại sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   92
   RSS
  3. Sách Khoa học tự nhiên và Công nghệ

   Các đầu sách về khoa học tự nhiên, công nghiệp – công nghệ, nông – lâm – ngư nghiệp và khoa học đời sống.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. Sách thiếu nhi

   Các đầu sách thể loại Sách văn học dành cho thiếu nhi, Truyện tranh, Sách phổ biến khoa học – công nghệ, Sách giáo dục truyền thống.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS